رهبر معظم انقلاب با شرایط عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان زن موافقت کردند

الف) محکومیت حبس محکومان اناث که در زندان و یا کانون های اصلاح و تربیت بسر می برند:
1- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه
2- نصف محکومیت محکومان به حبس بیش از شش ماه تا پنج سال
3- یک سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال
4- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد مشروط بر اینکه تا تاریخ 94/1/20 ده سال تحمل حبس نموده باشند.
5- باقیمانده محکومیت حبس محکومان جرائم غیرعمدی
6- باقیمانده محکومیت حبس محکومان دارای بیماری صعب العلاج یا لاعلاج که به تشخیص پزشکی قانونی قادر به تحمل حبس نبوده و یا تحمل حبس برای آنان مستلزم مراقبتهای ویژه باشد. بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مانع اعمال این عفو نمی باشد.
7- محکومیت حبس محکومانی که همزمان شوهر آنان در زندان بسر می برد و یا اعدام گردیده است و نیز محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون حضانت یا سرپرستی فرزندانشان را عهده دار می باشند، در محکومیت حبس ابد به هشت سال و در محکومیت های موضوع بند 2 به یک سوم و در محکومیت موضوع بند 3 به یک چهارم تقلیل می یابد.

ب) محکومیت جزای نقدی محکومان اناث که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می برند:
1- باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا یک میلیارد ریال
2- چهار پنجم محکومیت جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال

ج) شرایط استفاده از عفو:
1- نداشتن شاکی خصوصی یا اعلام رضایت وی (درصورت ورود ضرر و زیان مادی) یا جبران ضرر و زیان وارده به مدعی خصوصی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) تا تاریخ 1394/12/29
2- عدم ارتکاب جرم عمدیِ جدیدِ مستوجب مجازات درجه یک تا پنج، موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 در ایام تحمل حبس یا در زمان اعطاء مرخصی.
3- عدم استفاده از عفو در محکومیت های قبلی
بدیهی است سابقه استفاده از عفو در محکومیت فعلی، مانع برخورداری از این عفو نبوده و مبنای محاسبه، باقیمانده محکومیت پس از اعمال عفو قبلی می باشد.
4- نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری

د) مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می باشند:
1- سرقت مسلحانه، مقرون به آزار و راهزنی
2- قاچاق مسلحانه مواد مخدر
3-قاچاق اسلحه و مهمات
4- اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی
5- آدم ربایی
6- دایر کردن مرکز فساد و فحشا
7- جاسوسی
8- اسید پاشی
9- جرائم مربوط به مشروبات الکلی
10- اخلال در نظام اقتصادی.
والامر الیکم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی لاریجانی
----------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و تحیت و تبریک، با پیشنهاد جنابعالی موافقت می شود.
والسلام علیکم و رحمه الله
سید علی خامنه ای 
19 فروردین 94

/ 0 نظر / 141 بازدید