آیا چک تضمینی در زمره ضمانت‌نامه‌های معتبر در آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی  است

 

موضوع استعلام؛

آیا چک تضمینی در زمره ضمانت‌نامه‌های معتبر در آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 42956/ت28493ﮬ مورخ 11/8/1382 هیئت محترم وزیران می‌باشد یا خیر؟

نظریه مورخ 15/12/86 کمیسیون حقوقی:

 

 

 

هر چند چکهای تضمینی و بین بانکی دارای کلیه آثار وجه نقد می باشند، لیکن با توجه به این که در ماده 6 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولتی* چک به طور مطلق از عداد ضمانتهای معتبر مستثنی شده، لذا استفاده از   چک های مذکور به عنوان ضمانت در معاملات دولتی در تغایر با قوانین و مقررات جاری است.

* ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ؛
«
به دولت اجازه داده می شود ... برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهایمعتبر مانند اوراق بهادار ... علاوه بر ضمانت نامه‌های موجود یا سپرده نقدی ( بهاستثناء چک ) به عنوان ضمانت نامه تعیین نماید
منبع معاونت حقوقی و امورمجلس/مصوبات کمیسیون حقوقی سازمانبازرسی کل کشور

 


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل