دعاوی شهرداری و آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف در موقوفات خاصه مشمول معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشند. 

 نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است

1- در مورد دعاوی مربوط به شهرداری‌ها و آستان قدس چون حسب صریح ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیده و منظور از دولت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌هایی هستند که بودجه آنها جزء بودجه عمومی کشور بوده و اعمال حاکمیت انجام می‌دهند نه شهرداری‌ها و آستان قدس که اعمال آنان به عنوان تصدی است، علیهذا در موقع طرح دعاوی، دو مرجع فوق‌الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف نخواهند بود.
2- در خصوص دعاوی سازمان اوقاف به موجب ماده 9 قانون اوقاف مصوب تیرماه 54 در صورتی که دعاوی مذکور در مورد موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسلامی باشد از پرداخت مخارج دادرسی معاف است. لکن سازمان اوقاف نسبت به دعاویی که خارج از موارد مذکور است معافیت از هزینه دادرسی ندارد.


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل