از یخشنامه شماره 3001/5133/9009 مورخ 25/2/1390 دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران به سرپرستان نواحی دادسرای مزبور:


بند 2- به کلیه سرقت های باندی و سازمان‌یافته در «دادسرای امور جنایی» رسیدگی و نواحی دادسرا ملکفند گزارش‌های موضوع سرقت‌های عادی اتومبیل یا قفدان این گونه وسایل را در «دادسرای محل سرقت یا مفقودی» رسیدگی نمایند.

 

بند 6- با توجه به تکرار ریزش‌های ساختمان در تهران و کشته شدن تعدادی از هموطنان، مقرر می‌گردد از این پس به کلیه این پرونده ها در «دادسرای امور جنایی» رسیدگی شود و تأکید می‌گردد، از ارسال پرونده های قبلی خودداری گردد.


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل