قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

 

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

طرح نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

 

شماره 26709 23/5/1382

 

وزارت دادگستری - وزارت بهداشت‚ درمان و آموزش پزشکی

 

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/5/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 33704 مورخ 14/5/1382 واصل گردیده است‚ به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 

رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی

 


قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده 1 ـ به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.

ماده 2 ـ تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند:

الف ـ زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.

ب ـ زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

ج ـ هیچ یک از زوجین محجور نباشند.

د ـ هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند.

هـ ـ هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.

و ـ زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

ماده 3 ـ وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

ماده 4 ـ بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت. و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.

ماده 5 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/5/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

 


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل