بازداشت از سوی مراجع قضائی مصداق ترک خدمت می باشد

از جمله مواردی که افراد از سوی هیأتهای تخلفات اداری مورد بازخواست قرار می گیرند غیبت و عدم حضور در محل کار است گاهی کارگران یا کارمندان بازداشت می شوند و این بازداشت به موجب تصمیم قضائی است و این امر باعث می شود که فرد بازداشت شده نتواند کار روزمره خود را ادامه دهد و از نظر محل کار مشارالیه غایب محسوب می گردد و نوعی تخلف اداری است که موجب طرح موضوع در هیأت تخلفات اداری یا هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما می شود سؤال این است فرد کارگری که کرها بازداشت می شود و عدم حضور وی در محل کار با اراده او نیست آیا این غیبت موجه است یا خیر؟ که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام تبیین این شبهه برآمده است.

رأی هیأت عمومی(شماره ه /80/58و93- 19/6/1380)

نظر به اینکه محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضائی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات قطع رابطه همکاری با کارفرما محسوب می شود، بنابراین دادنامه شماره 385 مورخ 20/4/1378 شعبه 12 بدوی دیوان در پرونده کلاسه 12/77/1158 در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل