گاهی میزان خواسته از نظر هزینه دادرسی مجهول و نامعلوم است یعنی مشخص نیست که میزان خواسته به ریال چه قدر است مثلا خواسته مطالبه خسارت بر اساس نظر کارشناس است در بدو امر خواهان خود نیز نمی داند چقدر میزان و مقدار خسارت اش است و درخواست کارشناس نیز نموده و در اینده و بعد از انجام کارشناسی میزان دقیق خواسته به ریال معلوم می شود در این حالت خواهان در دادخواست خود خواسته را مقوم می نماید یعنی یک مبلغی علی الحساب در نظر می گیرد و بر اساس ان تمبر دادرسی را ابطال می کند و در ستون خواسته پس از آنکه خواسته خویش را ذکر کرد می نویسد مقوم به فلان مبلغ... .

برخی اوقات نیز خواسته عین می باشد مانند سکه بهار ازادی در مهریه خانمها که چون سکه عین بوده و خود خواهان می بایست ارزش آنرا به ریال تعیین نماید آنرا مقوم می کند و بر اساس ان تمبر ابطال می کند

اما اگر خواسته وجه رایج مملکت باشد مثلا مطالبه وجه یک فقره چک ، دیگر قابل تقویم نیست و خواهان می بایست بر اساس مبلغ چک هزینه دادرسی را پرداخت نماید

خلاصه مطلب آنکه کلمه مقوم برای پرداخت مقدار هزینه دادرسی مورد استفاده قرار می گیرد و اخیرا با تشکیل شوراهای حل اختلاف حدود صلاحیت دادگاه و شورا را نیز تعیین تکلیف میکند یعنی خواسته مقوم به کمتر از 5میلیون تومان در صلاحیت شورا و بیش از 5 میلیون تومان در صلاحیت دادگاه می باشد.


دسته بندی : مقوم در دادخواست به چه معناست

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل