پرسش 1:    پدری که در قید حیات است آیا میتواند اموال خود را با وصیت‌نامه‌ دستی به فرزندان منتقل کند یا باید حتماً در محضر اسناد رسمی انتقال صورت گیرد؟
پاسخ:   تا ثلث مال خود را در اختیار وصیت دارد و میتواند تا ثلث از اموال خود را به دیگران منتقل نماید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 2:    منزلی را 6 ماه پیش خریده‌ام و قرار شد فروشنده در محضر به صورت وکالتی منزل انتقال دهد اکنون در محضر که حاضر نمیشود علاوه بر آن کنتور برق منزل هم قسطی بوده و حدود چهارصد هزار تومان هم قبض پرداخت نشده دارد که قبلاً اعلام نکرده بود، حال باید به چه مرجعی شکایت کنم؟
پاسخ:   باید دادخواست الزام به تنظیم سند به محاکم حقوقی داده شود.
--------------------------------------------------------------
پرسش 3:    با فردی شریک شده‌ام و در قرارداد یک شاهد بیشتر نداشته‌ایم و شریکم هم از اجرای قرارداد امتناع میکند چه نوع شکایتی باید در دادگاه مطرح کنیم؟
پاسخ:   با تقدیم دادخواست الزام خوانده به انجام تعهدات به محاکم حقوقی موضوع پیگیری شود.
--------------------------------------------------------------
پرسش 4:    در مورد پرونده با موضوع دیه که شخصی در زندان است و تقاضای اعسار داده است، آیا دادگستری برای قسط‌بندی دیه این شخص از این فرد ضمانتی میگیرد؟
پاسخ:   در صورتی که اعسار به تقسیط در دادگاه پذیرفته شود نیاز به اخذ تامین(ضامن) نمیباشد.
--------------------------------------------------------------
پرسش 5:    مغازه‌ای داریم که سرقفلی میباشد و به نام پدر بوده و بعد از فوت پدر سه سال هم تمدید کرده‌ایم و حال برای تمدید آن صاحب مغازه قولنامه را به نام ورثه تنظیم نمیکند بلکه به نام همان پدرم تنظیم میکند، آیا این مسئله مشکل قانونی ندارد؟
پاسخ:   بعد از فوت مستاجر، ورثه قائم‌مقام مستاجر است و منافع قهراً به آنها منتقل میشود بنابراین باید با ورثه قرارداد تنظیم شود.
--------------------------------------------------------------
پرسش 6:    مبلغ 140 میلیون تومان پول به عنوان ارثیه بین 4 برادر، یک خواهر، یک مادر و یک همسر چگونه تقسیم میشود؟
پاسخ:   یک هشتم آن سهم همسر معادل هفده میلیون و نیم و سهم مادر تقریباً مبلغی حدود بیست و سه میلیون و سیصد و سی و سه تومان و سه دهم ریال میباشد و باقیمانده آن تقسیم بر 9 میگردد و هر برادر دو برابر خواهر میبرد که هر سهم کمی بیش از یازده میلیون و پنجاه و پنج هزار تومان میگردد که باید برای مشخص شدن کسر اعشار آن با ماشین حساب محاسبه دقیق گردد.
--------------------------------------------------------------
پرسش 7:    زمینی در محدوده شهید محلاتی که مدرک قولنامه داشت و آن را از طریق صاحب قبلیاش به صورت وکالتی خریداری کردم. این زمین 45 متر است در صورتی که در قولنامه 55 متر به من فروخته شده و صاحب قبلیاش میگوید 10 متر توی کوچه افتاده و زمین شما 45 متر است و به همین خاطر 45 متر زمین به نام من زده شده. این زمین در محدوده اتوبان واقع شده ولی اطرافش خانه ساخته شده است. سوالم این است آیا با سندی که داریم یعنی قولنامه و وکالت من با مشکل مواجه نمیشوم و زمین معتبر است؟ اگر زمین من یک روزی وارد فضای سبز شد یا جزء خیابان شد آیا میتوانم پولی از شهرداری بگیرم یا خیر؟ آیا این سند معتبر است یا خیر؟
پاسخ:   اولاً طبق ماده 355 قانون مدنی شما حق فسخ دارید مگر اینکه طرفین به زیاده یا نقیصه تراضی نمایید. و یا زمین را به همین وضعیت قبول نمایید. ثانیاً شما با همین اسناد عادی و وکالتی که دارید اگر وکالت شما از مالک رسمی است با اقامه دعوی در دادگاه میتوانید مالک رسمی را ملزم به تنظیم سند رسمی نمایید. ثالثاً اگر روزی در فضای سبز واقع شد حق مطالبه ارزش آن را از شهرداری دارید البته اگر مدارک شما مشکل قانونی نداشته باشد. به هر حال باید مدارک قانونی برای اثبات مالکیت داشته باشید که پیشنهاد میشود برای تنظیم سند اقدام نمایید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 8:    زمینی به صورت قولنامه‌ای خریداری و به همان صورت فروخته شده است. آخرین فردی که زمین را خریداری نموده در حال حاضر دادخواستی تنظیم نموده مبنی بر الزام به تنظیم سند، با توجه به اینکه سندی در کار نبوده اکنون تکلیف چیست؟
پاسخ:   آخرین خریدار دعوی الزام به تنظیم سند را باید به طرفیت کسی مطرح کند که سند رسمی به نام ایشان میباشد و همه کسانی که قبل از خودش تا فردی که سند به نام اوست در معامله دخیل بوده‌اند، بنابراین شما نیز باید طرف دادخواست وی باشید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 9:    اگر بخواهیم مسائل حقوقی اجاره ملکی از لحاظ قانونی مستحکم باشد چه نکاتی را باید رعایت کنیم. آیا مشاورین املاک از لحاظ حقوقی آن ضمانت را دارند که اگر مشکلی پیش آید پاسخگو باشند؟ اگر ما در مشاورین املاک اجاره‌نامه‌ای را تنظیم کنیم آیا از لحاظ حقوقی آن ایمنی لحاظ شده است؟
پاسخ:   پیشنهاد میگردد با احد از وکلای با سابقه مشورت و از وی درخواست کنید که در تنظیم قرارداد اجاره نظارت داشته باشند تا چنانچه قراردادهای از پیش تهیه شده در مشاورین املاک مشکل قانونی داشته باشد اصلاح گردد. تنظیم اجاره‌نامه در مشاورین املاک تضمینی از حیث صحت اجاره‌نامه نمیکند و بهتر است پس از مشورت با وکیل با سابقه به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی اجاره‌نامه را تنظیم کنید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 10:    در مورد سهم‌الارث دختر و پسر سوال داشتم، ارثی که از مادر به فرزندان میرسد؟
پاسخ:   بر اساس ماده 907 قانون مدنی و موازین شرعی اگر متوفی اولاد متعدد پسر و دختر داشته باشد، پسر دو برابر دختر سهم‌الارث میبرد.
--------------------------------------------------------------
پرسش 11:    سندی داریم که به نام اخوی است، الان میخواهیم برویم به نام خودمان بزنیم ولی ایشان قبول نمیکند، با اینکه ما قولنامه داریم. فعلاً گفته‌اند راهی ندارد. میخواستم ببینم تکلیف ما چیست. لطفاً راهنمایی کنید.
پاسخ:   شما میتوانید دادخواست تنفیذ قولنامه و اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند به میزان سهام خود از طریق دادگاه صالح بنمایید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 12:    اگر بنّای ساختمان ارمنی باشد آیا بستن قرارداد با وی صحیح است یا خیر؟
پاسخ:   از جهت شرعی و قانونی کار با غیرمسلمان منعی ندارد و لکن باید رعایت مسائل نجاست و پاکی را بنمایید و اگر از این جهت مشکلی ایجاد نشود منعی ندارد.
--------------------------------------------------------------
پرسش 13:    مستاجری داریم که میخواهد زودتر از موعد مقرر منزل را تخلیه نماید. آیا ایشان میتواند تقاضای پول پیش خود را بنماید؟
پاسخ:   چنانچه شرطی در خصوص تخلیه زودتر از موعد ننموده‌اید طبق موازین شرعی و قانونی مستاجر گرچه میتواند منزل را تخلیه نماید و لکن حق مطالبه پول پیش را تا پایان مدت ندارد، به علاوه باید اجاره‌بهاء مدتی هم که باقیمانده (اگرچه تخلیه نموده است) را بپردازد، مگر اینکه شما راضی به این باشید که تخلیه نماید و اجاره مدت باقیمانده را ندهند.
--------------------------------------------------------------
پرسش 14:    عموی بنده فوت نموده و ایشان ورثه‌ای جز برادرانش ندارد. با توجه به اینکه پدر بنده با ایشان برادر ناتنی میباشند آیا جزء وراث محسوب میشود یا خیر؟
پاسخ:   با توجه به ماده 918 قانون مدنی اگر میت برادر و خواهر ابوینی داشته باشد برادر ابی ارث نمیبرد ، بنابراین پدر شما ارث نمیبرد.
--------------------------------------------------------------
پرسش 15:    شرایط وکالتنامه‌های تام‌الاختیار و بلاعزل چیست؟
پاسخ:   طبق مقررات شرعی و قانونی وکالت عقد جایز است و بر اساس ماده 679 قانون مدنی موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد ، بنابراین برای اینکه وکیل را نتوانند عزل نماید باید وکالت بضمن عقد لازم داده شود.
--------------------------------------------------------------
پرسش 16:    میخواستم در مورد مواد 1105 و 1108 قانون مدنی سوال کنم و بدونم که چی هستند؟
پاسخ:   ماده 1105 اعلام میدارد: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است (یعنی تصمیم گیرنده نهایی شوهر است که پس از مشورت با اعضای خانواده اقدام به اخذ تصمیم مینماید و این به معنی استبداد رای نمیباشد) و نباید منافی حقوق اعضاء خانواده باشد.
ماده 1108 میگوید: اگر زن بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند مستحق نفقه نخواهد بود.
--------------------------------------------------------------
پرسش 17:    سوالی راجع به روش تامین دلیل برای یک موضوع را میخواستم بدانم؟
پاسخ:   مقررات تامین دلیل در مواد 149 تا 155 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که خلاصه آن به شرح زیر است:
ـ درخواست تامین دلیلی در جایی صحیح است که ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارک برای ا و مشکل و سخت میباشد.
ـ تقاضای تامین دلیل نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و با درخواست کتبی و شفاهی ممکن است.
ـ درخواست تامین دلیلی قبل یا هنگام دادرسی ممکن است.
ـ درخواست تامین دلیل باید حاوی نکات زیر باشد:
الف) مشخصات درخواست کننده و طرف او
ب) موضوع دعوی که درخواست تامین دلیل برای آن شده
ج) اوضاع و احوالی که سبب درخواست تامین دلیل شده است
نکته: در صورتی که تعیین طرف مقابل ممکن نباشد درخواست تامین دلیل بدون طرف پذیرفته میشود.
نکته: پس از پذیرش چنانچه موضوع فوریت نداشته باشد طرف مقابل احضار و اگر فوریت داشته باشد بدون احضار اقدام به تامین میگردد و تشخیص فوریت با دادگاه میباشد.
--------------------------------------------------------------
پرسش 18:    زمینی را خریده‌ام و میخواهم دیوار این زمین را بکشم ولی حد و حدود آن دقیقاً مشخص نیست. صاحبان زمینهای مجاور نیز حاضر نمیشوند بیایند و حد و مرز زمینهایشان را مشخص کنند. لطفاً راهنمایی فرمایید به چه صورت میتوان آنها را ملزم به این کا رکنم؟
پاسخ:   با تقدیم دادخواست به چند صورت امکان پذیرست:
1- اگر حد و حدود زمین خریداری شده مشخص است و شما میخواهید دیوار بکشید برای حدود تعیین شده و مزاحمت ایجاد مینمایند با تقدیم دادخواست رفع مزاحمت میتوانید اقدام کنید( ویا شکایت کیفری کنید)
2- اگر حد و حدود دقیقاً مشخص نیست و سند رسمی دارید از طریق سازمان ثبت برای تعیین حدود و افراز میتوانید اقدام نمایید.
3- اگر سند رسمی ندارید و یا صغیری در مالکین مجاور است از طریق دادگاه برای تعیین حدود و تقسیم دقیق ملک اقدام فرمایید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 19:    دادخواست حقوقی برای فردی که چک صادر کرده بود ارائه داده‌ایم، طرف مقابل تازه فوت کرده و الان ورثه‌اش مشخص نیست. به چه صورت باید عمل کنیم. دادخواست را الان باید با توجه به فوت ایشان به طرفیت چه کسی ارائه دهیم؟
پاسخ:   1- اگر دادخواست را به دادگاه تقدیم نمودید و سپس خوانده فوت نموده است با معرفی ورثه آن مرحوم دادخواست شما رسیدگی میشود و چنانچه به دادگاه اعلام کنید، تا زمان معرفی ورثه دادگاه قرار توقف دادرسی صادر مینماید.
2- اگر قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه فوت نماید اساساً دادخواست شما مشکل دارد و باید دادخواست را اصلاح و به طرفیت ورثه اقامه نمایید. توجه: برای دسترسی به ورثه از طریق دادگاه حصر وراثت و اگر امکان ندارد استشهادیه و یا از دادگاه درخواست نمایید که از ثبت احوال محل تولد مرحوم فرزندان و ورثه وی را اعلام نماید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 20:    پدرم فوت کرده، میخواستم ببینم برای کارهای انحصار وراثت، انتقال ملکی که فروخته شده، برای پرداخت مالیات این ملک آیا بین دختر و پسر فرقی وجود دارد؟ یعنی مثلاً وقتی مالیات مشخص شده، 2 تا سهم پسر است ویکی سهم دختر؟
پاسخ:   اگر پرداخت مالیات بر عهده ورثه میباشد با توجه به این که سهم دختر نصف سهم پسر ترک میباشد بنابراین درهزینه انتقال هم باید پسر دو برابر دختر پرداخت نماید
--------------------------------------------------------------
پرسش 21:    کودکان کار به چه کودکانی گفته میشود و حقوق کودکان کار در قانون به چه صورت میباشد؟
پاسخ:   به موجب ماده 79 قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است و وفق ماده 80 همان قانون کارگری که سنش 15 تا 18 اسل تمام باشد کارگر نوجوان نامیده میشود که براساس ماده 82 قانون ذکر شده ساعات کار کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعات کارگران معمولی است و ارجاع کارهای شبانه و سخت و غیره به آنان ممنوع است و در مشاغلی که با سلامت آنان واخلاقشان منافات دارد سن کار 18 سال میباشد.
--------------------------------------------------------------
پرسش 22:    چطور میتوانم نام محمد را به ابتدای نام فرزندم اضافه کنم؟
پاسخ:   با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی مبنی بر الزام ثبت احوال محل صدور شناسنامه به اضافه نمودن نام محمد به اول اسم فرزندتان اقدام نمایید. البته در دادگاه محل سکونت خودتان اقامه دعوی کنید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 23:    بنده در یک آپارتمان مدیر ساختمان هستم. مدیر قبلی کلید انبار عمومی آپارتمان را که باید وسایل آپارتمان در آن گذاشته شود، تحویل نمیدهد و وسایل شخصیاش را در آن گذاشته است، برای حل این مشکل از لحاظ قانونی چه کار باید بکنیم؟
پاسخ:   با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی در شورای حل اختلاف مبنی بر الزام وی به تحویل کلید اقدام نمایید و یا شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی نمایید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 24:    در رابطه با جنبه حقوقی چک و سفته سوال داشتم، آیا جنبه حقوقی دارند؟ اگر کسی سفته از کسی داشته باشد میتواند به مراجع قضایی مراجعه و احقاق حق نماید؟
پاسخ:   سفته صرفاً جنبه حقوقی دارد اما چک میتواند هم جنبه حقوقی داشته باشد و هم بر اساس مقررات قانون چک جنبه کیفری داشته باشد. به این صورت که چک روز باشد و همان روز یا قبل از انقضاء شش ماه به بانک محال علیه مراجعه و گواهی عدم پرداخت نمایید و یا اگر قبل از شش ماه مراجعه نمود . بعد از مراجعه شش ماه وقت دارد شکایت کیفری نماید و در غیر این صورت جنبه حقوقی دارد البته در صورتی که شرایط کیفری را هم داشته باشد میتوانید دادخواست حقوقی مطالبه وجه آن را بدهید چون بدون تقاضای آن با شکایت کیفری به پرداخت وجه محکوم نمیگردد.
--------------------------------------------------------------
پرسش 25:    اگر در مورد پرونده‌ای کارشناس رسمی نظر داده باشد و متهم در موقع مقرر توانایی پرداخت هزینه کارشناسی مجدد را نداشته باشد، پس از صدور حکم میتواند اعتراض کند و درخواست کارشناسی مجدد داشته باشد؟
پاسخ:   چنانچه مهلت تجدیدنظر خواهی از رای صادره منقضی نشده باشد ضمن تجدیدنظرخواهی میتواند به نظریه کارشناس اعتراض نماید و یکی از دلایل خود را ارجاع به هئیت کارشناسی قرار دهد و اگر هزینه جهت پرداخت کارشناسی ندارد و تقاضای خود را به دادگاه اعلام نماید تا طبق مقررات نامبرده را موقتاً از پرداخت هزینه کارشناسی معاف نماید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 26:    اگر ساختمان همجوار ساخت و سازش از حد متعارف خارج شود و مزاحمت برای ساختمان همجوارش ایجاد کند چگونه باید اقدام کرد و به کجا باید شکایت کرد؟
پاسخ:   باید به شهرداری مراجعه و شکایت و اعتراض خود را به کمیسیون ماده 100 مطرح کنید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 27:    آیا زن میتواند پس از مرگ همسرش از ماترک همسرش مهریه‌اش را بردارد، بدون اینکه شوهرش وصیت کرده باشد، یعنی هم یک هشتم ارثش را و هم مهریه‌اش را ؟
پاسخ:   بله زن میتواند قبل از تقسیم ارث، مهریه خود را از اموال همسرش درخواست نماید. اگر مهریه پول نقد باشد از زمان فوت همسر محاسبه و به نرخ روز پرداخت میگردد. و این جدای از سهم الارث او میباشد.
--------------------------------------------------------------
پرسش 28:    مالیات بر ارث آنهایی که در بانک یا موسسه‌ای پولی دارند به چه صورت است. آیا بین بانک و موسسه فرقی است؟ آیا این مالیات بر ارث در رابطه با زمین و خانه نیز وجود دارد؟
پاسخ:  
طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول نرخ مالیات بر ارث ردیف
35% 15% 5% تا مبلغ 000/000/50 ریال 1
45% 25% 15% تا مبلغ 000/000/200 ریال 2
55% 35% 25% به مازاد 000/000/50 ریال تا مبلغ 000/000/500 ریال 3
65% 45% 35% به مازاد 000/000/200 ریال تا مبلغ 000/000/500 ریال 4
--------------------------------------------------------------
پرسش 29:    در مورد چکهای برگشتی چه کار باید انجام داد؟
پاسخ:   دو کار میتوان انجام داد:
1- شکایت کیفری اگر چک به روز است
2- مطالبه وجه چک از طریق اقامه دعوی حقوقی به طرفیت صاحب حساب
--------------------------------------------------------------
پرسش 30:    چطور میتوان برای خانه‌هایی که به صورت قولنامه‌ای هستند سند تهیه کرد؟
پاسخ:   از دو طریق میتوان این کار را انجام داد:
اگر قولنامه قبل از سال 70 میباشد از طریق ماده 147 قانون ثبت.
اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک رسمی و واسطه‌ها.
--------------------------------------------------------------
پرسش 31:    پدر بنده قبل از فوت یک باب منزل و یک باب مغازه را به صورت صلح‌نامه به نام چند تن از فرزندان خود کرده است با توجه به محضری نبودن صلح‌نامه میتوان سند رسمی تنظیم کرد؟
پاسخ:   با دادخواست تنفیذ صلح نامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت بقیه ورثه میتوانید اقدام کنید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 32:    قطعه زمینی داشتم که برای گرفتن پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کردم که بعد از طی مراحل اداری مشخص شد زمین حریم دکل‌های برق فشار قوی میباشد وقتی به شرکت برق منطقه‌ای تهران مراجعه کردم به بنده گفتند باید جهت خسارت زمین به دادگاه مراجعه کنید. چه اقدامی باید انجام دهم؟
پاسخ:   با تقدیم دادخواست مطالبه قیمت زمین به طرفیت فروشنده میتوانید به دادگاه مراجعه نمایید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 33:    آیا می‌توان همزمان با دفتر وکالت، دفتر رسمی ازدواج تاسیس کرد؟
پاسخ:   بر اساس ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ، ولی در مورد دفتر ازدواج ممنوعیتی مشاهده نشد.
--------------------------------------------------------------
پرسش 34:    چطور می‌توانم سفته‌ای را که در دست کسی دارم را پس بگیرم؟
پاسخ:   ابتدا برای نامبرده اظهارنامه ارسال که سفته را مسترد نماید، اگر انجام نداد با تقدیم دادخواست مبنی بر الزام وی به استرداد سفته اقدام نمایید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 35:    آیا ا مکان اینکه وکیل از طریق پست اقدام به اعتراض کند وجود دارد یا خیر؟
پاسخ:   بله امکان دارد. مهم این است که لایحه دفاعیه یا تجدیدنظرخواهی خود را با ذکر دقیق شماره پرونده و شعبه در موعد مقرر ارسال نماید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 36:    پدرم طی نوشته‌ای سه دانگ مغازه‌اش را به نام من کرده است ولی به جای امضا با انگشت شیت خود انگشت زده است. آیا از نظر قانون اثر انگشت شست اعتبار قانونی دارد یا خیر؟
پاسخ:   اگر ثابت شود که اثر شست پدرتان می‌باشد از نظر قانونی معتبر است. ضمناً به شهادت شهود می‌توانید استناد کنید و آنان را به دادگاه معرفی نمایید تا از آنها تحقیق به عمل آید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 37:    آیا نماینده محجور می‌تواند به حساب محجور تجارت کند؟ اگر می‌توانید آیا محجور تاجر حساب می‌شود؟
پاسخ:   اولاً: همانند بقیه اشخاص محجور نماینده قانونی وی می‌تواند در امور مالی محجور با نظارت دادستان (در غیر مورد ولی ) اقدام کند . نماینده تاجر محجور هم می‌تواند به حساب او تجارت نماید. ثانیاً‌: ظاهراً محجور تاجر محسوب می‌شود اما کلیه دعاوی باید به طرفیت نماینده قانونی نامبرده اقامه شود که می‌توان این موارد را از ماده 400 قانون تجارت و مقررات مربوطه به حجردر قانون مدنی و غیره استفاده نمود.
پرسش 1:    زمینی را با یک خانه نیمه کاره تعویض کردیم، پس از معامله متوجه شدیم ضرر کرده‌ایم، ظرف یک ساعت خواستار فسخ معامله شدیم ولی طرف مقابل حاضر به فسخ معامله نیست. جطور می‌توانیم معامله را فسخ کنیم؟
پاسخ:   شما می‌توانید به علت غبن در معامله قرارداد را فسخ کنید و از طریق دادگاه اقدام نمایید. البته اگر خیار غبن را ساقط ننمودید با ذکر این نکته که اگر غبن افحش باشد خیار غبن با اسقاط هم طبق نظر تعدادی از فقهاء اسقاط نمی‌شود.
--------------------------------------------------------------

 

پرسش 2:    اگر در عقد لازمی چیزی خریداری شود و بعد شرط و شروط هم گذاشته شود و طرف مقابل و شاهدان آن را امضاء کنند ولی طرف مقابل حاضر نشود آن را رسمی کند، آیا می‌توان با استفاده از همان برگه که توسط فرد و شاهدان امضاء شده به عنوان مدرک علیه ایشان شکایت کرد؟
پاسخ:   اگر عقد شرعاً واقع و سپس قرارداد کتبی که بیانگر آن عقد باشد نوشته شده، اسناد قابل استناد و می توان به تناسب، اقدام کیفری یا حقوقی انجام داد اما اگر قرارداد و عقدی واقع نگردیده و صرفاً قرارداد به صورت مکتوب نوشته شده که بعداً عقد واقع شود الزام آور نمی‌باشد.
--------------------------------------------------------------

 

پرسش 3:    مدت زمان اعتبار کارشناسی مال غیرمنقول برای مزایده چه مدت می باشد؟
پاسخ:   گذشت مدت زمان به تنهایی موجب انجام کارشناسی مجدد نمی‌گردد لکن اگر مدت زمانی که از کارشناسی اولیه گذشته است و تفاوت قیمت (در جانب افزایش یا تقلیل) به اندازه‌ای می‌باشد که عرفاً قابل اغماض نمی‌باشد کارشناسی مجدد به درخواست ذینفع به عمل می‌آید و اگر افراد ذینفع در این خصوص تقاضا ننمودند دادگاه یا اجرای احکام الزامی برای کارشناسی مجدد ندارند.
--------------------------------------------------------------

 

پرسش 4:    در مورد کسی که سندی را در حالت محجوریت در اداره ثبت امضاء کرده است الان برایش قیم تعیین شده باشد تقاضای ابطال سند به چه صورت است؟
پاسخ:   چنانچه بر اساس حکم دادگاه محجوریت وی ثابت شده است و سند صادره در زمانی تنظیم شده که محجور بوده است، قیّم وی با اقامه دعوی ابطال سند مذکور به‌لحاظ این که در زمان محجور بودن فرد ذکر شده تنظیم گردیده می‌تواند اقدام نماید.
--------------------------------------------------------------

 

پرسش 5:    همسرم در زمان حیات منزلی را که داشتیم به نام من کرد. الان بعد از فوت همسرم پدر ایشان می‌خواهد سند را باطل کند، آیا می‌تواند چنین کاری را انجام دهد؟
پاسخ:   اگر دلایل شرعی و محکمه پسند داشته باشند مبنی بر این که من غیر حق سند منزل به نام شما تنظیم شده است و ملک متعلق به ایشان بوده است نه پسرش، احتمال امکان ابطال سند وجود دارد.
پرسش 1:    از شخصی چکی دارم که برگشت خورده و چک هم برای تهران می‌باشد. به کجا باید شکایت کنم؟
پاسخ:  
1- هر کجا که چک برگشت خورده دادسرای همانجا صالح به رسیدگی به شکایت کیفری می‌باشد که با شرایطش می‌توانید اقدام کنید.
2- اما اگر بخواهید اقامه دعوی حقوقی نمایید می‌توانید با توجه به رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 85/3/23 هیات عمومی دیوانعالی کشور هم در دادگاه محل اقامت خوانده، هم محل صدور چک و هم محل برگشت خوردن چک اقامه دعوی مطالبه وجه چک را بنمایید.
--------------------------------------------------------------

 

پرسش 2:    آیا مستاجر حق دارد قبل از اتمام وقت قانونی مطالبه پول رهن خود را بکند یا خیر؟ مثلاً شرط بگذارد اگر پول رهن را ندهید پول اجاره را نمی‌دهم؟
پاسخ:  
اولاً تا زمانی که مدت اجاره تمام نشده است گر چه مستاجر می‌تواند مطالبه پول رهن را بنماید و لکن موجر الزامی برای استرداد آن ندارد. البته اگر در ضمن عقد اجاره توافق نمودند که مثلاً موجر باید یک ماه قبل از اتمام مدت اجاره پول رهن را به مستاجر بدهد در آن صورت با مطالبه مستاجر موجر ملزم به تحویل آن می‌باشد.
ثانیاً مستاجر نمی‌تواند پرداخت اجاره را موکول به استرداد پول رهن نماید مگر اینکه در ضمن عقد اجاره توافق نموده باشند که مثلاً در پایان مدت اجاره موجر باید پول رهن را بدهد و اگر مسترد ننمود مستاجر هم اجاره پرداخت ننماید.
--------------------------------------------------------------

 

پرسش 3:    بنده زمینی را چند سال پیش خریداری کرده بودم. الان بعد از چند سال فردی مدعی شده است که این زمین مال ایشان است و اقدام به تخریب نموده است. بنده از ایشان شکایت کردم و تمام ادله خود را به دادگاه ارائه کردم حتی شاهدان و فروشندگان را نیز به دادگاه معرفی کردم و بردم. آیا با وجود این اعزام کارشناس از سوی دادگستری جهت انجام کارشناسی لازم است یا خیر؟
پاسخ:   تشخیص اینکه کارشناسی در پرونده لازم است یا خیر با دادگاه می‌باشد زیرا چه بسا دادگاه لازم بداند که کارشناس جهت تعیین دقیق زمین مذکور در قرارداد شما را با خارج بررسی و مشخص نماید که آیا منطبق با زمین مورد نزاع می‌باشد یا خیر.
--------------------------------------------------------------

 

پرسش 4:    چکی را بابت خرید زمین به تاریخ 87/9 داده بودیم به بنگاهی، انتقال سند صورت گرفته، رسید پرداخت پول را هم داریم. چندین مرتبه به بنگاهی برای دریافت چک مراجعه کردیم ایشان از دادن چک به بهانه‌هایی امتناع کردند پس از گذشت دو سال شخص جدیدی که ادعا می‌کند چک را از بنگاهی گرفته از ما شکایت کرده است و رای بر علیه ما مبنی بر استرداد وجه چک صادر شده است. لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید.
پاسخ:   شما می‌توانید به عنوان خیانت در امانت از بنگاهی و شخصی که چک را قرار بوده بعد از انتقال سند به شما مسترد نماید، شکایت و در صورت اثبات این مطلب و محکومیت وی بر امانی بودن چک، مورد نزاع به استناد رای صادره تقاضای اعاده دادرسی از رای صادره را نمایید.
--------------------------------------------------------------

 

پرسش 5:    هنگامی که اعاده دادرسی داده می‌شود (در پرونده‌های حقوقی) و شعبه مربوطه هم می‌پذیرد آیا قانوناً کلیه عملیات اجرایی متوقف می‌شود یا خیر نمی‌تواند مانع عملیات اجرایی شود؟
پاسخ:   اعاده دادرسی در حدود بندهای سه گانه ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی موجب توقف اجرای حکم می‌گردد که عبارت است از:
الف) چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب) اگر محکوم به مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد و اگر تامین ندارد اجرای حکم متوقف می‌گردد.
در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بند الف و ب اقدام می‌گردد.
--------------------------------------------------------------

 

پرسش 6:    از شخصی 10 میلیون چک دارم که یک ماه از موعد آن گذشته است می‌توانم با عنوان صدور چک بلامحل از ایشان شکایت کنم؟
پاسخ:   اگر چک وعده‌دار نبوده امکان شکایت به عنوان صدور چک بلامحل از زمان صدور به مدت شش ماه وجود دارد.
--------------------------------------------------------------

 

پرسش 7:    از چه طریق می‌تواینم درخواست سند برای زمینی که به صورت قولنامه‌ای می‌باشد اقدام کنیم؟
پاسخ:   از دو طریق می‌توانید اقدام به اخذ سند نمایید:
1- به طرفیت ایادی قبلی و مالک ثبتی اقامه دعوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند نمایید.
2- از طریق ماده 147 و 147 مکرر قانون ثبت درخواست سند نمایید.
پرسش 1:    زمینی داشتیم که شخصی آن را تصاحب کرده و ادعای مالکیت می‌کند لطفاً راهنمایی بفرمایید باید در طرح دعوی، دعوی خلع ید کرد یا تصرف عدوانی؟
پاسخ:   در خصوص دعوی تصرف عدوانی دو دیدگاه فعلاً وجود دارد:
1ـ اگر مقررات قانون سابق را قابل اجرا بدانیم که یک سال از تصرف متصرف نگذشته باشد و قبل از آن هم یک سال در تصرف شما بوده باشد با تحقق این شرایط می‌توانید اقامه دعوی تصرف عدوانی نمایید و الاّ باید دعوی خلع ید اقامه نمایید.
2ـ اما اگر قایل به این شدیم که مقررات قانونی سابق منسوخ شده است و در دعوی تصرف عدوانی زمان‌های مقرر وجود ندارد شما می‌توانید یا با دعوی رفع تصرف عدوانی و یا با دعوی خلع ید اقدام نمایید البته اقامه دعوی خلع ید مشروط به داشتن مالیکت رسمی می‌باشد. بنابراین بدون داشتن سند رسمی از ملک مورد بحث نمی‌توانید دعوای خلع ید اقامه کنید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 2:    شخصی حدود 2 میلیون تومان از بنده خرید کرده است و حدود 300 هزار تومان از پولش باقی مانده و بدهکار است. ایشان اهل شهر دیگری هستند و تنها نشانی که از خود به من داده‌اند یک شماره تلفن همراه است. الان بعد از گذشت چند ماه با شماره مورد نظر که تماس می‌گیریم می‌گویند واگذار شده است. از شما راهنمایی می‌خواهم که چطور می‌توانم این موضوع را پیگیری کنم؟
پاسخ:   اگر آدرس وی را می‌دانید در هر شهرستانی که ساکن است باید به آن جا مراجعه و از طریق شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست مطالبه کنید اما اگر هیچ آدرسی از وی ندارید از طریق شورای حل اختلاف محل سکونت خودتان با مجهول المکان اعلام نمودن وی اقدام کنید لکن در هر صورت برای اجرای حکم می بایست اموال او را معرفی کنید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 3:    فرق بین سرقفلی با اجاره چیست؟ ‌اینکه می‌گویند سرقفلی این ملک به فروش می‌رسد و یا این ملک به اجاره داده می‌شود چه فرقی با هم دارند؟
پاسخ:   ـ سرقفلی وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور از مستاجر می‌گیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستاجر که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته در قبال انتفاع منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت می‌کند و یا مستاجری که به موجب شروط ضن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک از وی می‌گیرد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که سرقفلی پدیده‌ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه (برخلاف کسب و پیشه)‌جنبه قهری ندارد.
ـ اجاره طبق تعریف قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. بنابراین سرقفلی هم مربوط به اجاره است اما در عقد اجاره روابط طرفین نظر به مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر دو حالت پیدا می‌کند:
1ـ اگر انتقال منافع بدون اخذ وجهی جهت انتقال حقوق تجاری صورت گیرد (تحت عنوان سرقفلی) این عقد اجاره بدون سرقفلی نامیده می‌شود.
2ـ اگر انتقال منافع با اخذ وجهی تحت عنوان سرقفلی صورت گیرد که در نتیجه (مبلغ ماهیانه اجاره هم کم خواهد بود) در این صورت اجاره با حق سرقفلی نامیده می‌شود.
نتیجه اینکه اجاره از عقدی است که طی آن منافع ملک برای مدت معینی در قبال اجاره‌بها در طول مدت اجاره به مستاجر منتقل می‌گردد. اما سرقفلی عوض و بدل امتیازی است که مالک منافع به صورت یکجا به دیگری منتقل می‌نماید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 4:    از شخصی چک دارم به مبلغ 3 میلیون تومان، می‌خواهم حکم جلب آن شخص را بگیرم. چه کاری باید انجام بدهم؟
پاسخ:   در صورتیکه چک جنبه کیفری باشد (چک روز) در فرجه مقرر قانونی می‌توانید از طریق مراجعه به دادسرا اقدام به طرح شکایت کیفری نمایید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 5:    ماشینی را از شخصی خریداری کردم که بعداً‌ توقیف شد. پس از گذشت یکسال فروشنده دادخواست اعسار داد و دادگاه با دادخواست ایشان موافقت کرد و طبق رای دادگاه مقرر شد ایشان مبلغ دو میلیون تومان نقد و ماهیانه مبلغ 200 هزار تومان پرداخت کند. بعد از این ماجرا متوجه شدم ایشان دارای اموالی همچون دو باب منزل مسکونی و مقداری طلا می‌باشد. سوالم این است که چطور می‌توانم طلبم را به طور کامل از ایشان بگیرم؟
پاسخ:   هر زمان متوجه شوید که اموالی دارد آنها را به دادگاه مجری حکم معرفی نمایید تا توقیف شوند.
--------------------------------------------------------------
پرسش 6:    بنده چکی دارم که تاریخ آن گذشته و به نام شخصی می‌باشد، ولی در حواله‌کرد آن خط خورده و نوشته شده بابت امانت، آیا می‌توانم روی آن اقدام کنم؟
پاسخ:   اگر بابت امانت قید شده قابل شکایت کیفری نیست.
--------------------------------------------------------------
پرسش 7:    از یکی از مشتریانم چکی دارم که به نام خانمش می‌باشد و پشت چک را خودش امضاء کرده است. حال سوالم این است من با خود ایشان طرف هستم و یا با همسر ایشان؟
پاسخ:   شما می‌توانید از همسرش به عنوان صادرکننده چک بی‌محل شکایت کنید و از خودش هم به عنوان ظهرنویس شکایت کنید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 8:    تاریخ تولد بنده با تاریخ درج شده در شناسنامه طبق برگه بیمارستان فرق می‌کند آیا می‌توانم تاریخ شناسنامه را تغییر دهم؟
پاسخ:   اگر تفاوت سنی با تاریخ مندرج در شناسنامه بیش از 5 سال است با طرح دعوی ابطال شناسنامه اقدام نمایید در غیر اینصورت راه دیگری وجود ندارد.
پرسش 1:    همسرم فوت کرده و یک دختر یک ساله دارم و پدرشوهرم هم صلاحیت قیومیت را ندارد. آیا جهت درخواست قیومیت و انحصار وراثت می‌توان یک دادخواست ارائه داد یا خیر؟ و آیا ابتدا باید انحصار وراثت صورت گیرد و سپس دادخواست قیومیت داد؟
پاسخ:   هر کدام از دادخواستها باید جداگانه نوشته شود و تقدم و تاخری ندارند. می‌توان ابتدا حصر وراثت گرفت و سپس قیم نصب شود و هم می‌توان اول قیم نصب و سپس حصر وراثت گرفت. لکن در این مورد چون فرزند شما ولی قهری دارد ابتدا باید به استناد ماده 1184 قانون مدنی تقاضای عزل ولی قهری و سپس تقاضای نصب قیم نمایید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 2:    آیا خانم‌ها به غیر از یک هشتم ارث، از زمینی هم ارث می‌برند؟
--------------------------------------------------------------
پرسش 3:    اعتبار وکالت‌های بلاعزل محضری که برای افراد صادر می‌شود تا چه حدی است؟ آیا کسی می‌تواند روی مالی که از طریق وکالت به شخصی واگذار شده است ادعا بکند؟
پاسخ:   وکالت بلاعزل قابل عزل نیست یعنی اقدامات وکیل نافذ است و مالی را که واگذار کرده باشد قابل استرداد نیست مگر اینکه ثابت شود که وکالت اعطائی باطل بوده است مثل اینکه در ضمن عقد واقع نشده باشد.
--------------------------------------------------------------
پرسش 4:    زمینی را چند سال پیش معامله کرده بودم و بابت آن 4 چک به فروشنده پرداخت کردم که قرار بر این شد که دو فقره چک آخر را هر زمان که سند قطعی به نام زده شد آنها را وصول کند این موضوع در قولنامه هم قید شده است. ولی از آن موقع دو سال گذشته و در این مدت چندین بار به ایشان گوشزد کرده‌ بودم ولی متاسفانه نه تنها سند به نام نزدند بلکه چکها را خرج کرده‌اند و چکها برگشت زده شده‌اند. از لحاظ حقوقی چه کار باید کرد؟
پاسخ:   اگر کسی که چک‌های شما در ید وی می‌باشد شکایت نمود، قرارداد تنظیمی را ارائه نمایید که فروشنده زمین حق خرج کردن چک‌ها را نداشته است و ضمناً می‌توانید تقاضای تنظیم سند زمین را هم از طریق دادگاه حقوقی نمایید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 5:    ضمانت شخصی را بابت گرفتن وام از بانک کرده‌ام ولی متاسفانه ایشان اقساط خود را پرداخت نکرده و حساب بنده مسدود شده است. من چه کار می‌توانم انجام دهم؟
پاسخ:   شما باید اقساط را بپردازید و سپس جهت مطالبه اقساط پرداخت شده به شخصی که ضمانتش را نمودید مراجعه نمایید، اگر نپرداختند اقامه دعوی نمایید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 6:    ملکی را به صورت مشاع با شرکا خریداری کرده‌ایم، یک چاه از قبل داشتیم و یک پروانه هم داشتیم که از آن بهره‌برداری نکرده بودیم. شرکاء بدون هماهنگی با بنده و بدون اجازه از من رفته‌اند و آن چاه را حفر کرده‌اند. الان سهم ما را از آن چاه نمی‌دهند. لطفاً‌ راهنمایی کنید که چه کاری باید انجام دهم؟
پاسخ:   اگر زمین مشاع است و بعضی از شرکا بدون اجازه شما اقدام به حفر چاه نمودند می‌توانید با تقدیم دادخواست واقامه دعوی مبنی بر منع بهره‌داری از چاه و انسداد آن اقدام نمایید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 7:    چکی دارم که صادره از شهرستان است ولی در حساب آن پولی نیست آیا می‌توانم از قم چک را برگشت بزنم و شکایت کنم و پیگیری نمایم یا اینکه باید در همان شهری که چک صادر شده اقدام کرد؟
پاسخ:   می‌توانید به بانک مربوطه در شهرستان محل سکونت مراجعه و چک را به حساب بخوابانید و در صورتیکه که اعلام شد موجودی ندارد با اخذ گواهینامه از بانک جهت شکایت به محل وقوع جرم (صدور چک بلامحل) و اگر دعوی حقوقی می‌خواهید طرح نماید به دادگاه محل اقامت صاحب چک (صاحب حساب) باید مراجعه نمایید.
پرسش 1:    چنانچه وکیل نتواند پرونده را به نفع موکل خود تمام کند آیا می‌توان پولی را که به ایشان داده شده پس گرفت؟
پاسخ:   اگر به میزان حق‌الوکاله قانونی پولی اخذ نموده، حق استرداد آن را ندارید. اما اگر بیش از مبلغ قانونی مشروط به این که رای پرونده به نفع شما صادر شود اخذ نموده حق مطالبه اضافه دریافتی را دارید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 2:    پدرم در هنگام فوت طی دست نوشته‌ای که محضری نبوده و فقط دو سه نفر زیر آن را امضاء کرده‌اند برادرم را از ارث محروم کرده است. آیا طبق این دست نوشته ‌ایشان از ارث محروم می‌شود؟
پاسخ:   محروم کردن ورثه از ارث فاقد اثر حقوقی می‌باشد و تاثیری ندارد. بله اگر احراز شود که آن مرحوم یک سوم از اموالش را برای بقیه ورثه وصیت نموده اثر حقوقی دارد. و صرفاً از آن محروم می‌شود. و یا این که پدر در زمان حیات اموالش را به بقیه ورثه به جز آن پسر ببخشد و منتقل نماید.
--------------------------------------------------------------
پرسش 3:    ملکی داشتیم مسکونی که آن را اجاره دادیم. در اجاره نامه ذکر کرده بودیم که مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد ولی شخص مستاجر عین اجاره را به شخص ثالثی اجاره داه و همچنین در قرارداد قید کرده بودیم در صورتیکه اجرت‌المثل (اجاره بها) یکماه به تاخیر بیفتد، می‌توانیم قرارداد را فسخ نماییم. با توجه به این شرایط و با توجه به اینکه شخص دیگری در منزل است می‌توانیم قرارداد را فسخ کنیم و حکم تخلیه بگیریم؟
پاسخ:   طبق مقررات از دو جهت حق فسخ قرارداد را دارید: 1- از جهت انتقال به غیر برخلاف شرط 2- از جهت تاخیر در پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر
--------------------------------------------------------------
پرسش 4:    برای استشهادیه جهت انحصار وراثت آیا افراد خانواده می‌توانند به عنوان گواه شهادت بدهند یا خیر؟
پاسخ:   بله می‌توانند شهادت بدهند البته باید این افراد غیر از خود ورثه باشند.
--------------------------------------------------------------
پرسش 5:    برای خرید سرقفلی باید آن را از مالک اصلی خرید یا کسی که صاحب سرقفلی است؟ا اگر این سرقفلی به طور مثال 16 میلیون تومان خریده شود و سه سال بعد ارزش آن 25 میلیون تومان شود، اگر بخواهیم آن را واگذار کنیم باید همان مبلغ 16 میلیون خود را بگیریم و یا اینکه به ارزش روز می‌توانیم واگذار کنیم؟
پاسخ:   سرقفلی را باید از کسی که مالک سرقفلی می‌باشد خریداری کنید، البته اگر مالک سرقفلی مستاجر است باید انتقال با اجازه موجر باشد والا مشکل ایجاد می‌شود. شما می‌توانید به قیمت روز منتقل نمایید و بفروشید.
1- در ضمن عقد شرط شده هرگاه زوج شش ماه نفقه زوجه را ندهد و زوجه وكيل در طلاق باشد اگر زوجه با استفاده از حق حبس تمكين نكند و زوج نفقه او را ندهد آيا شرط اعمال وكالت محقق است؟

وكالت زوجه در مطلقه ساختن خود از طرف شوهر به دو صورت است:
الف: وكالت مطلق بدین صورت كه زوج به زوجه وكالت می‌دهد هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد.
ب : وكالت مقید به تحقق شرطی در عالم خارج كه موارد عمده آن در ماده 1119 قانون مدنی[1] آمده است.
هرگاه زوجه وكیل باشد كه در مواردی كه زوج همسر دیگری اختیار می‌كند یا ترك انفاق می‌كند از جانب شوهر خود را مطلقه سازد به محض تحقق چنین شرطی در عالم خارج مقتضا برای اعمال وكالت موجود است مگر اینكه قرائن و شواهدی در كار باشد كه اطمینان حاصل شود كه تحقق شرط از مورد خاصی انصراف داشته باشد و اثبات آن به عهده مشروط علیه یعنی زوج است اگر نتواند انصراف را اثبات نماید به مقتضای شرط عمل خواهد شد . در این باره استفتائی از بعضی مراجع تقلید شده است كه مؤید این نظر است.

[1]. ماده 1119 قانون مدنی : طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد.

2- هرگاه خواسته تنفيذ فسخ بيع به سبب معيوب بودن مبيع باشد اما دادگاه بدوي به سبب مستحق للغير در آمدن مبيع مبادرت به تنفيذ فسخ بيع نامه نمايد ، تكليف دادگاه تجديد نظر چيست؟

نظریه اكثریت:   بر اساس مواد 255[1] و 257 قانون مدنی[2] در معاملات فضولی هر گاه مالك آن را اجازه نكند باطل است فسخ عمل حقوقی است كه مربوط به معاملاتی است كه مقتضی برای صحت داشته باشد و یك طرف بخواهد با استفاده از شرط آن را بهم بزند در عین حال چون در فرض سوال دادگاه ماهیتاً حكم به فسخ معامله داده است دادگاه تجدید نظر هر گاه حكم را در ماهیت مخالف قانون یا شرع تشخیص دهد با نقض آن وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی[3] مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

[1]. ماده 255 قانون مدنی : هرگاه كسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود كه آن مال ، ملك معامله كننده بوده است یا ملك كسی بوده است كه معامله كننده می‌توانسته است ازقبل او ولایتاً یا وكالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحّت معامله موكول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
[2]. ماده 257 قانون مدنی : اگر عین مالی كه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این كه مالك ، معامله فضولی را اجازه یا رد كند مورد معا مله دیگر نیز واقع شود مالك می‌تواند هر یك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند ، در این صورت هر یك را كه اجازه كرد معاملات بعد از آن ، نافذ و سابق بر آن ، باطل خواهد بود.
[3]. ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد . رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید . در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد داد.

نظریه اقلیت:   طبق اصول دادرسی دادگاه مكلف است در مورد دعوی به آنچه مورد ادعای خواهان است رسیدگی و بطور خاصی تعیین تكلیف نماید هرگاه دادگاه خارج از موضوع خواسته مبادرت به صدور حكم نماید و مورد اعتراض قرار گیرد دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی پرونده را باید برای رسیدگی به اصل خواسته به دادگاه بدوی ارجاع دهد مستحق للغیر درآمدن مبیع از جهات بطلان عقد است نه فسخ و چون دادگاه بدوی راجع به وجود یا عدم وجود موجبات فسخ اظهار نظر ننموده دادگاه تجدید نظر با نقض حكم صادره پرونده را برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد.

3- آيا امكان اينكه وكيل از طريق پست اقدام به اعتراض كند وجود دارد يا خير؟

بله امكان دارد. مهم اين است كه لايحه دفاعيه يا تجديدنظرخواهی خود را با ذكر دقيق شماره پرونده و شعبه در موعد مقرر ارسال نمايد.

4- هرگاه زوجين نسبت به يكديگر سوء معاشرت داشته باشند زوج دعوي تمكين و زوجه مطالبه نفقه نمايد آيا دادگاه مي‌تواند هر دو دعوي را مردود نمايد؟

نظر اکثریت : فقها و حقوقدانان برای علت تامه تحقق هر عمل حقوقی سه جزء علت در قالب‌های مقتضی ، شرط و عدم مانع ذكر نموده‌اند. آنها هر چند مقتضی پرداخت نفقه را خود عقد نكاح دانسته اند ولی در خصوص شرطیت و یا مانعیت تمكین و نشوز اختلاف نموده‌اند. عده‌ای تمكین را در قالب فلسفی شرط نفقه دانسته و عده ای نشوز را تحت عنوان فلسفی مانع انفاق دانسته اند. ماده 1108 قانون مدنی[1] مقرر می‌دارد : چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. در مواردی كه زوجه در عدم تمكین عذر موجه دارد استحقاق نفقه را از دست نمی‌دهد. این موارد مورد استفاده از حق حبس ( موضوع ماده 1085 قانون مدنی[2]) بیماری واگیردار شوهر (موضوع ماده 1127 قانون مدنی[3]) یا بیماری زوجه و خصوصاً در ایام وضع حمل (مستنبط از ماده 1108 قانون مدنی ) اختیار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه ( موضوع ماده 1115 قانون مدنی[4]) و در نهایت سفر زوجه می‌باشد. آنچه كه موجب عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه می‌گردد ناشزه بودن اوست نشوز زوجه عبارت از خروج او از انجام تكالیف واجبی است كه قانونگذار بر عهده او گذاشته زوجه باید امكان همه گونه استمتاعات زوج از خود را فراهم آورد و در این امر هیچ گونه قصور و كوتاهی نداشته باشد بنابراین اگر زوج متمكن از استمتاع باشد ولو اینكه زوجه سوء اخلاق و معاشرت نداشته‌ باشد ناشزه محسوب نمی-گردد. این نظر مبتنی بر آن است كه بگوییم هر عدم تمكینی نشوز نیست ولی هر نشوزی عدم تمكین است. زیرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكین نكرده پس در اینجا نشوز حاصل نیست و مرد باید نفقه زنی را كه عقد كرده ولی هنوز او را به منزلش نیاورده ، بدهد . یعنی تنها عدم تمكینی كه ناشی از معارضه و عصیان باشد ، نشوز محسوب است بنابراین ، حتی در صورت عدم تحقق تمكین واقعی ، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتی ممكن است كه زوجه درخواست نفقه نكرده باشد یا به دلالت قرائن بتوان گفت كه از این حق خود چشم پوشی نموده است بنابراین هرگاه زوجین هر دو از انجام حقوق و تكالیف یكدیگر در قبال هم خودداری نمایند كه در قرآن كریم از این وضعیت تعبیر به شقاق شده است تا زمانی كه نشوز زوجه به اثبات نرسیده مستحق نفقه خواهد بود.

[1]. ماده 1108 قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .
[2]. ماده 1085 قانون مدنی : زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود .
[3]. ماده 1127 قانون مدنی : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت كه از نزدیكی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
[4]. ماده 1115 قانون مدنی : اگر بودن زن با شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسكن علی حده اختیار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

نظریه اقلیت:   ماده 1102 قانون مدنی[1] حقوق وتكالیف متقابلی را بر عهده زوجین قرار داده است و در مواد 1103[2] و 1104[3] قانون مذكور آنان مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر و معاضدت در تربیت اولاد و تشیید مبانی خانواده شده اند سوء معاشرت طرفین با یكدیگر منشأ آثاری است اولاً زوجه به دلیل سوء معاشرت زوج مجاز است از تمكین خودداری كند ثانیاً زوج نیز در صورت سوء معاشرت زوجه معاف از پرداخت نفقه می‌گردد بنابراین در فرض سوال دادگاه می تواند ضمن رد دعوی تمكین زوجه ادعای زوجه را در مورد نفقه نیز مردود نماید.

[1]. ماده 1102 قانون مدنی : همین كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
[2]. ماده 1103 قانون مدنی : زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.
[3]. ماده 1104 قانون مدنی : زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند

5- آيا نماينده محجور مي‌تواند به حساب محجور تجارت كند؟ اگر مي‌توانيد آيا محجور تاجر حساب مي‌شود؟

اولاً: همانند بقیه اشخاص محجور نماینده قانونی وی می‌تواند در امور مالی محجور با نظارت دادستان (در غیر مورد ولی ) اقدام كند . نماینده تاجر محجور هم می‌تواند به حساب او تجارت نماید .

ثانیاً‌: ظاهراً محجور تاجر محسوب می‌شود اما كلیه دعاوی باید به طرفیت نماینده قانونی نامبرده اقامه شود كه می‌توان این موارد را از ماده 400 قانون تجارت و مقررات مربوطه به حجر در قانون مدنی و غیره استفاده نمود.

6- چطور ميتوان براي خانه‌هايی كه به صورت قولنامه‌ای هستند سند تهيه كرد؟

از دو طریق میتوان این كار را انجام داد:
اگر قولنامه قبل از سال 70 میباشد از طریق ماده 147 قانون ثبت.
اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالك رسمی و واسطه‌ها.

7- اگر در مورد پرونده‌ای كارشناس رسمی نظر داده باشد و متهم در موقع مقرر توانايی پرداخت هزينه كارشناسی مجدد را نداشته باشد، پس از صدور حكم ميتواند اعتراض كند و درخواست كارشناسی مجدد داشته باشد؟

چنانچه مهلت تجدیدنظر خواهی از رای صادره منقضی نشده باشد ضمن تجدیدنظرخواهی میتواند به نظریه كارشناس اعتراض نماید و یكی از دلایل خود را ارجاع به هئیت كارشناسی قرار دهد و اگر هزینه جهت پرداخت كارشناسی ندارد و تقاضای خود را به دادگاه اعلام نماید تا طبق مقررات نامبرده را موقتاً از پرداخت هزینه كارشناسی معاف نماید.

8- كودكان كار به چه كودكاني گفته ميشود و حقوق كودكان كار در قانون به چه صورت می باشد؟

به موجب ماده 79 قانون كار به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است و وفق ماده 80 همان قانون كارگری كه سنش 15 تا 18 سال تمام باشد كارگر نوجوان نامیده می شود كه براساس ماده 82 قانون ذكر شده ساعات كار كارگر نوجوان نیم ساعت كمتر از ساعات كارگران معمولی است و ارجاع كارهای شبانه و سخت و غیره به آنان ممنوع است و در مشاغلی كه با سلامت آنان و اخلاقشان منافات دارد سن كار 18 سال می باشد.

9- دادخواست حقوقي براي فردي كه چك صادر كرده بود ارائه داده‌ايم، طرف مقابل تازه فوت كرده و الان ورثه‌اش مشخص نيست. به چه صورت بايد عمل كنيم. دادخواست را الان بايد با توجه به فوت ايشان به طرفيت چه كسي ارائه دهيم؟

- اگر دادخواست را به دادگاه تقدیم نمودید و سپس خوانده فوت نموده است با معرفی ورثه آن مرحوم دادخواست شما رسیدگی میشود و چنانچه به دادگاه اعلام كنید، تا زمان معرفی ورثه دادگاه قرار توقف دادرسی صادر می نماید.
2- اگر قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه فوت نماید اساساً دادخواست شما مشكل دارد و باید دادخواست را اصلاح و به طرفیت ورثه اقامه نمایید.

توجه: برای دسترسی به ورثه از طریق دادگاه حصر وراثت و اگر امكان ندارد استشهادیه و یا از دادگاه درخواست نمایید كه از ثبت احوال محل تولد مرحوم فرزندان و ورثه وی را اعلام نماید.

 10- زميني را خريده‌ام و ميخواهم ديوار اين زمين را بكشم ولي حد و حدود آن دقيقاً مشخص نيست. صاحبان زمينهاي مجاور نيز حاضر نميشوند بيايند و حد و مرز زمينهايشان را مشخص كنند. لطفاً راهنمايي فرماييد به چه صورت ميتوان آنها را ملزم به اين كاركنم؟

 

با تقدیم دادخواست به چند صورت امكان پذیرست:
1- اگر حد و حدود زمین خریداری شده مشخص است و شما میخواهید دیوار بكشید برای حدود تعیین شده و مزاحمت ایجاد مینمایند با تقدیم دادخواست رفع مزاحمت میتوانید اقدام كنید( ویا شكایت كیفری كنید)
2- اگر حد و حدود دقیقاً مشخص نیست و سند رسمی دارید از طریق سازمان ثبت برای تعیین حدود و افراز میتوانید اقدام نمایید.
3- اگر سند رسمی ندارید و یا صغیری در مالكین مجاور است از طریق دادگاه برای تعیین حدود و تقسیم دقیق ملك اقدام فرمایید.

11- زمینی به صورت قولنامه‌ای خریداری و به همان صورت فروخته شده است. آخرین فردی كه زمین را خریداری نموده در حال حاضر دادخواستی تنظیم نموده مبنی بر الزام به تنظیم سند، با توجه به اینكه سندی در كار نبوده اكنون تكلیف چیست؟

آخرين خريدار دعوی الزام به تنظيم سند را بايد به طرفيت كسی مطرح كند كه سند رسمی به نام ايشان می باشد و همه كسانی كه قبل از  آخرین خریدار تا فردی كه سند به نام اوست در معامله دخيل بوده‌اند، بنابراين شما نيز بايد طرف دادخواست وی باشيد.

12- راههای قانونی تامين دليل براي يك موضوع را ميخواستم بدانم؟

مقررات تامین دلیل در مواد 149 تا 155 قانون آیین دادرسی مدنی ذكر شده است كه خلاصه آن به شرح زیر است:
ـ درخواست تامین دلیلی در جایی صحیح است كه ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارك برای ا و مشكل و سخت میباشد.
ـ تقاضای تامین دلیل نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و با درخواست كتبی و شفاهی ممكن است.
ـ درخواست تامین دلیلی قبل یا هنگام دادرسی ممكن است.
ـ درخواست تامین دلیل باید حاوی نكات زیر باشد:
الف) مشخصات درخواست كننده و طرف او
ب) موضوع دعوی كه درخواست تامین دلیل برای آن شده
ج) اوضاع و احوالی كه سبب درخواست تامین دلیل شده است
نكته: در صورتی كه تعیین طرف مقابل ممكن نباشد درخواست تامین دلیل بدون طرف پذیرفته میشود.
نكته: پس از پذیرش چنانچه موضوع فوریت نداشته باشد طرف مقابل احضار و اگر فوریت داشته باشد بدون احضار اقدام به تامین میگردد و تشخیص فوریت با دادگاه میباشد

13-اگر بخواهیم مسائل حقوقی اجاره ملكی از لحاظ قانونی مستحكم باشد چه نكاتی را باید رعایت كنیم. آیا مشاورین املاك از لحاظ حقوقی آن ضمانت را دارند كه اگر مشكلی پیش آید پاسخگو باشند

پیشنهاد می گردد با احد از وكلای با سابقه مشورت و از وی درخواست كنید كه در تنظیم قرارداد اجاره نظارت داشته باشند تا چنانچه قراردادهای از پیش تهیه شده در مشاورین املاك مشكل قانونی داشته باشد اصلاح گردد. تنظیم اجاره‌نامه در مشاورین املاك تضمینی از حیث صحت اجاره‌نامه نمی كند و بهتر است پس از مشورت با وكیل با سابقه به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی اجاره‌نامه را تنظیم كنید

14  - مغازه‌ای داريم كه سرقفلی می باشد و به نام پدر بوده و بعد از فوت پدر سه سال هم تمديد كرده‌ايم و حال برای تمديد آن صاحب مغازه قولنامه را به نام ورثه تنظيم نميكند بلكه به نام همان پدرم تنظيم ميكند، آيا اين مسئله مشكل قانونی ندارد؟

 

بعد از فوت مستاجر، ورثه قائم‌ مقام مستاجر است و منافع قهراً به آنها منتقل می شود . بنابراين بايد با ورثه قرارداد تنظيم شود.

15 - در مورد پرونده با موضوع ديه كه شخصي در زندان است و تقاضاي اعسار داده است، آيا دادگستري براي قسط‌بندي ديه اين شخص از اين فرد ضمانتي ميگيرد؟

در صورتی كه اعسار به تقسيط در دادگاه پذيرفته شود نياز به اخذ تامين (ضامن) نمی باشد.

16- با فردي شريك شده‌ام و در قرارداد يك شاهد بيشتر نداشته‌ايم و شريكم هم از اجراي قرارداد امتناع ميكند چه نوع شكايتي بايد در دادگاه مطرح كنيم؟

با تقديم دادخواست الزام خوانده به انجام تعهدات، به محاكم حقوقی موضوع پيگيري شود.

17 - منزلي را 6 ماه پيش خريده‌ام و قرار شد فروشنده در محضر به صورت وكالتي منزل انتقال دهد اكنون در محضر حاضر نمي شود ، حال بايد به چه مرجعي شكايت كنم؟

بايد دادخواست الزام به تنظيم سند به محاكم حقوقی داده شود.

18 - پدري كه در قيد حيات است آيا ميتواند اموال خود را با وصيت‌نامه‌ دستي به فرزندان منتقل كند يا بايد حتماً در محضر اسناد رسمي انتقال صورت گيرد؟

تا ثلث مال خود را می تواند وصيت نموده و به ديگران منتقل نمايد.

19 - آیا در انواع ازدواج (دایمی و منقطع) مرد مكلف به پرداخت نفقه است؟

تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نكاح منقطع (كه غیر متخصصین به آن ((صیغه)) می گویند)، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد، شرط شده باشد .

20 - نفقه چیست؟

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسكن، البسه، غـذا، اثاث منزل، و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض". و شوهر مكلف است همه آن ها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم نموده و در اختیار او قرار دهد.

21- آیا زوجه می تواند در مقام مطالبه مهریه درخواست ممنوعیت خروج شوهرش را از ایران بنماید؟

آری مـی تواند درخواست ممنوعیـــت خروج شوهر خود را از مرجعی كه مهــریه را مطالبــه كرده است، بنماید.

22 - آیا زن می تواند توقیف اموال موجود شوهر خود در خارج از كشور را بابت مهریه از دادگاه ایران بخواهد؟

پاسخ از نظر حقوقی مثبت است اما اجرای آن به مقررات كشور خارجی، رابطه متقابل و تصمیم دادگاه خارجی منوط است.

23 - آیا زنان ایرانی كه در خارج از كشور وبر طبق مقررات كشور محل سكونتشان از شوهر ایرانی خود جدا می شوند می توانند در ایران مهریه مطالبه كنند؟

آری می توانند، در صورتی كه آن را به وجه ملزمی بذل نكرده باشند.

24 - تعدیل مهریه چیست؟

در قانون قدیم مهریه قابل تعدیل نبود ولی در حال حاضر به نرخ روز ارزیابی می شود.

25 - درصورتیکه مهریه معین شده باشد (مهر المسمی) و زن و شوهر پیش از نزدیكی از هم جدا شوند زن مستحق چه مقدار از مهریه خواهد بود؟

در این صورت زوجه فقط می تواند نیمی از مهر المسمی را مطالبه كند.

26 - اگر در عقد مهریه ذكر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیكی جدا شوند، آیا زن مستحق مهریه است؟

بر اساس ماده 1993 قانون مدنی هرگاه در هنگام ایجاد عقد، مهریه ذكر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیكی از یكدیگر جدا شوند، زن مستحق مهریه خواهد بود ولی در این حالت مهر المثل به مهر المتعه مبدل خواهد شد.

27- اگر در عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد چه می شود؟

بر اساس ماده 1087 قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهریه ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمایند. اما اگر پیش از توافق در مورد مهـریه، بین آن ها نزدیكی واقع شود، زوجه فقط می تواند مهر المثل مطالبه كند. اما در مورد نکاح موقت بر اساس ماده 1095 قانون مدنی عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

28 - آیا مهر الزاماً باید وجه نقد باشد؟

به موجب ماده 1078 قانون مدنی ایران، هر چیزی كه مالیت داشته باشد و قابل تملك باشد می تواند موضوع مهریه قرار گیرد مثل: وجه نقد، طلا، نقره، زمین، خانه، اتومبیل و غیره. در صورتی كه مهریه مال غیرمنقول و متعلق به غیر باشد باید هنگام وقوع عقد یا پیش از آن، به زوجه انتقال یابد.

29 - مهر المتعه چیست و چگونه معین می شود؟

بر اساس ماده 1993 قانون مدنی هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. مهر المتعه بر اساس وضعیت مالی شوهر معین می شود.

30 - مهر المثل چیست و چگونه معین می شود؟

بر اساس ماده 1993 قانون مدنی اگر در عقد ازدواج ارزش مهریه مورد توافق نامشخص باشد یا مالیت نداشته باشد، به زوجه مهرالمثل تعلق خواهد گرفت. برای تعیین مهر المثل، وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او، یا میانگین مهریه نزدیكان وی در نظر گرفته می شود.

31 - مهر یا مهریه یا صداق چیست؟

مهر یا مهریه یا صداق، تعهد مالی است كه شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده می گیرد و مكلف است بلافاصله پس از امضای قرارداد ازدواج، هر لحظه كه زن مطالــبه كند، آن را بپردازد. بر اساس ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید .

32 - مهر المسمی چیست؟

مهر المسمی به مهریه ای اطلاق می شود كه میزان آن تعیین شده باشد.

 

 

منبع : http://www.vakil.net/index.php/1389-08-01-07-17-56

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل